به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزمور ۳۴-‏۳۷

بر یَهُوَه توکّل نما و نیکویی کن

بر یَهُوَه توکّل نما و نیکویی کن

‏«بر ستمکاران [یا شریران] حسد مبر»‏

۳۷:‏۱،‏ ۲

  • نگذارید که موفقیت کوتاه‌مدت انسان‌های شریر،‏ شما را از راه خدمت به یَهُوَه منحرف سازد.‏ حواس خود را به برکات و اهداف روحانی معطوف سازید

‏«بر خداوند توکل نما و نیکویی کن»‏

۳۷:‏۳

  • هنگام دودلی یا نگرانی،‏ اعتماد کنید که یَهُوَه از شما حمایت می‌کند.‏ او به شما کمک می‌کند تا وفادار بمانید

  • در پخش خبر خوش پادشاهی خدا فعال باشید

‏«از خداوند لذت ببر»‏

۳۷:‏۴

  • برای خواندن کتاب مقدّس و تعمّق در آن برنامه‌ریزی کنید،‏ با این هدف که یَهُوَه را بهتر بشناسید

‏«راه خود را به خداوند بسپار»‏

۳۷:‏۵،‏ ۶

  • کاملاً اعتماد کنید که یَهُوَه به شما در حل هر مشکلی یاری خواهد کرد

  • هنگام رویارویی با مخالفت،‏ آزار یا شایعات دروغ رفتار نیکو را حفظ کنید

‏«در حضور خداوند آرام باش،‏ و صبورانه انتظار او را بکش»‏

۳۷:‏۷-‏۹

  • از واکنشی عجولانه که شادی روحانی را از شما می‌رباید،‏ برحذر باشید

‏«حلیمان [نرمخویان] وارث زمین خواهند شد»‏

۳۷:‏۱۰،‏ ۱۱

  • نرمخو باشید و فروتنانه در انتظار زمانی باشید که یَهُوَه همهٔ بی‌عدالتی‌هایی را که با آن روبرویید،‏ از میان بردارد

  • از هم‌ایمانانتان حمایت کنید و افسردگان را با وعدهٔ دنیای جدید خدا که به‌زودی می‌آید،‏ تسلّی دهید

یَهُوَه آینده‌ای باشکوه را وعده داده است