به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۶

۶-‏۱۲ ژوئن

مزامیر ۳۴-‏۳۷

۶-‏۱۲ ژوئن
 • سرود ۹۵ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏بر یَهُوَه توکّل نما و نیکویی کن‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۳۷:‏۱،‏ ۲‏—‏باید تمرکزمان بر خدمت به یَهُوَه باشد،‏ نه بر موفقیت زودگذر بدکاران (‏ب۰۳ ۱/‏۱۲ ۲۳-‏۲۴ ¶۳-‏۶‏)‏

  • مز ۳۷:‏۳-‏۶‏—‏به یَهُوَه توکّل کنید،‏ نیکوکاری نمایید و برکت یابید (‏ب۰۳ ۱/‏۱۲ ۲۴-‏۲۶ ¶۷-‏۱۵‏)‏

  • مز ۳۷:‏۷-‏۱۱‏—‏صبورانه منتظر باشید تا یَهُوَه شریران را از میان بردارد (‏ب۰۳ ۱/‏۱۲ ۲۶-‏۲۷ ¶۱۶-‏۲۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۳۴:‏۱۸‏—‏واکنش یَهُوَه به «شکسته‌دلان» و «کوفته‌شدگانِ در روح» چیست؟‏ (‏ب۱۱‏-‏E ۱/‏۱۹ ۶)‏

  • مز ۳۴:‏۲۰‏—‏این پیشگویی چگونه در عیسی تحقق یافت؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۱۲ ۲۱ ¶۱۹‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۳۵:‏۱۹–‏۳۶:‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی