• سرود ۳۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏نگرانی خود را به یَهُوَه بسپار‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۵۵:‏۲،‏ ۴،‏ ۵،‏ ۱۶-‏۱۸‏—‏داوود گاهی در زندگی با نگرانی‌های بزرگی روبرو بود (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۲۰ ¶۴‏؛‏ ب۹۶ ۱/‏۵ ۲۹ ¶۲‏)‏

  • مز ۵۵:‏۱۲-‏۱۴‏—‏پسر داوود و یکی از دوستان معتمدش علیه او توطئه چیدند (‏ب۹۶ ۱/‏۵ ۳۱ ¶۱‏)‏

  • مز ۵۵:‏۲۲‏—‏داوود به کمک یَهُوَه اطمینان داشت (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۲۰ ¶۵؛‏ ب۹۹ ۱/‏۳۱ ۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۵۶:‏۸‏—‏عبارت «اشکهایم را در مَشک خود می‌نهی» به چه معناست؟‏ (‏ب۰۹‏-‏E ۱/‏۶ ۲۹ ¶۱؛‏ ب۰۹ ۱/‏۴ ۱۸ ¶۳‏)‏

  • مز ۵۹:‏۱،‏ ۲‏—‏ما از داوود دربارهٔ دعا چه می‌آموزیم؟‏ (‏ب۰۸ ۱/‏۳ ۱۹ ¶۱۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۵۲:‏۱–‏۵۳:‏۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ عرضهٔ یکی از تراکت‌ها.‏ به کد پشت تراکت اشاره شود.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ بازدید از کسی که در دیدار قبلی یکی از تراکت‌ها را پذیرفته است،‏ به نمایش گذاشته شود.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌خ درس ۳ ¶۲-‏۳‏—‏در انتها بگویید که می‌خواهید ویدیوی چگونه می‌توانیم از درستی کتاب مقدّس یقین یابیم؟‏ را نشان دهید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۵۶

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏

 • ‏«‏خدا یاور من است‏»:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ سؤالات مقاله از حضار پرسیده شود و برای فایدهٔ همگان تا جای ممکن گذاشته شود که برادران و خواهران جواب دهند.‏ (‏رو ۱:‏۱۲‏)‏ مبشّران تشویق شوند تا هنگام رویارویی با سختی‌ها برای دریافت راهنمایی کلام خدا از راهنمای تحقیق بهره گیرند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم نامهٔ هیئت اداره‌کننده خوانده شود،‏ پیشگفتار ¶۱-‏۱۵

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۵۴ و دعا