مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

پادشاهی خدا از ۱۰۰ سال پیش تا کنون

پادشاهی خدا از ۱۰۰ سال پیش تا کنون

اگر می‌خواهیم تابع پادشاهی خدا باشیم،‏ باید در خصوص این حکومت و دست‌آوردهای آن تعلیم بگیریم.‏ چرا؟‏ زیرا نه تنها ایمانمان به این که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است بیشتر می‌شود،‏ بلکه ما را برمی‌انگیزد تا خبر خوش پادشاهی را به همه اعلام کنیم.‏ (‏مزمور ۴۵:‏۱؛‏ ۴۹:‏۳‏)‏ حین تماشای ویدیو پادشاهی خدا از ۱۰۰ سال پیش تا کنون بکوشید تا جواب این سؤالات را بیابید:‏

  1. چرا «نمایشنامهٔ تصویری خلقت» برای تماشاگران آن برکت بود؟‏

  2. چگونه از رادیو برای رساندن خبر خوش به مردم استفاده شد؟‏

  3. از چه شیوه‌های دیگری برای پخش خبر خوش استفاده شد و با چه نتیجه‌ای؟‏

  4. چگونه آموزش برای خدمت موعظه طی سال‌ها بهبود یافته است؟‏

  5. چه دورهٔ مفیدی برای شاگردان مدرسهٔ جِلْعاد تهیه شده است؟‏

  6. نقش کنگره‌ها در تعلیم قوم یَهُوَه چه بوده است؟‏

  7. چه چیزی به شما ثابت می‌کند که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است؟‏

  8. چگونه می‌توانیم از پادشاهی خدا حمایت کنیم؟‏