به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

پادشاهی خدا از ۱۰۰ سال پیش تا کنون

پادشاهی خدا از ۱۰۰ سال پیش تا کنون

اگر می‌خواهیم تابع پادشاهی خدا باشیم،‏ باید در خصوص این حکومت و دست‌آوردهای آن تعلیم بگیریم.‏ چرا؟‏ زیرا نه تنها ایمانمان به این که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است بیشتر می‌شود،‏ بلکه ما را برمی‌انگیزد تا خبر خوش پادشاهی را به همه اعلام کنیم.‏ (‏مزمور ۴۵:‏۱؛‏ ۴۹:‏۳‏)‏ حین تماشای ویدیو پادشاهی خدا از ۱۰۰ سال پیش تا کنون بکوشید تا جواب این سؤالات را بیابید:‏

  1. چرا «نمایشنامهٔ تصویری خلقت» برای تماشاگران آن برکت بود؟‏

  2. چگونه از رادیو برای رساندن خبر خوش به مردم استفاده شد؟‏

  3. از چه شیوه‌های دیگری برای پخش خبر خوش استفاده شد و با چه نتیجه‌ای؟‏

  4. چگونه آموزش برای خدمت موعظه طی سال‌ها بهبود یافته است؟‏

  5. چه دورهٔ مفیدی برای شاگردان مدرسهٔ جِلْعاد تهیه شده است؟‏

  6. نقش کنگره‌ها در تعلیم قوم یَهُوَه چه بوده است؟‏

  7. چه چیزی به شما ثابت می‌کند که پادشاهی خدا در حال حکمرانی است؟‏

  8. چگونه می‌توانیم از پادشاهی خدا حمایت کنیم؟‏