به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژوئن ۲۰۱۶

۲۰-‏۲۶ ژوئن

مزامیر ۴۵-‏۵۱

۲۰-‏۲۶ ژوئن
 • سرود ۶۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه شکسته‌دلان را رد نمی‌کند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۵۱:‏۱-‏۴‏—‏داوود عمیقاً از بابت گناهش پشیمان بود (‏ب۹۳‏-‏E ۱۵/‏۳ ۱۰-‏۱۱ ¶۹-‏۱۳)‏

  • مز ۵۱:‏۷-‏۹‏—‏داوود برای بازیافتن شادی‌اش به بخشش یَهُوَه نیاز داشت (‏ب۹۳‏-‏E ۱۵/‏۳ ۱۲-‏۱۳ ¶۱۸-‏۲۰)‏

  • مز ۵۱:‏۱۰-‏۱۷‏—‏داوود می‌دانست یَهُوَه کسی را که حقیقتاً توبه کند،‏ می‌بخشد (‏ب۱۵ ۱۵/‏۶ ۱۴ ¶۶؛‏ ب۹۳‏-‏E ۱۵/‏۳ ۱۴-‏۱۷ ¶۴-‏۱۶)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۴۵:‏۴‏—‏بزرگ‌ترین راستی یا حقیقت که باید مورد دفاع قرار گیرد چیست؟‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۲ ۵ ¶۱۱‏)‏

  • مز ۴۸:‏۱۲،‏ ۱۳‏—‏این آیات چه مسئولیتی بر عهدهٔ ما می‌گذارند؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۷ ۹ ¶۱۳‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۴۹:‏۱۰–‏۵۰:‏۶

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی