مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۳-‏۱۹ ژوئن

مزامیر ۳۸-‏۴۴

۱۳-‏۱۹ ژوئن
 • سرود ۴ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه بیماران را قوّت می‌بخشد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۴۱:‏۱،‏ ۲‏—‏خوشا به حال کسانی که به بی‌نوایان توجه می‌کنند (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱۲ ۲۴ ¶۷؛‏ ب۹۱‏-‏E ۱/‏۱۰ ۱۴ ¶۶)‏

  • مز ۴۱:‏۳‏—‏یَهُوَه به صالحانی که بیمارند قوّت می‌بخشد (‏ب۰۸ ۱/‏۹ ۱۴ ¶۱۲-‏۱۳‏)‏

  • مز ۴۱:‏۱۲‏—‏امیدواری به آینده به بیماران قدرت تحمّل می‌دهد (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱۲ ۲۷ ¶۱۸-‏۱۹؛‏ ب۰۸ ۱/‏۱۲ ۱۳ ¶۱۵‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۳۹:‏۱،‏ ۲‏—‏چگونه می‌توانیم مراقب گفته‌هایمان باشیم؟‏ (‏ب۰۹ ۱۵/‏۵ ۴ ¶۵‏؛‏ ب۰۶ ۱/‏۶ ۶ ¶۱۲‏)‏

  • مز ۴۱:‏۹‏—‏عیسی چگونه موقعیت داوود را به خود ربط داد؟‏ (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ۱۳ ¶۵؛‏ ب۰۸ ۱/‏۹ ۱۴ ¶۱۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۴۲:‏۶–‏۴۳:‏۵

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی