به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژانویه ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

افتخار ساختن مکان‌های پرستش حقیقی و نگهداری از آن‌ها

افتخار ساختن مکان‌های پرستش حقیقی و نگهداری از آن‌ها

برای قوم اسرائیل ساختن معبد مستلزم زحمات بسیار و هزینهٔ هنگفت بود.‏ با این حال،‏ آنان با غیرت تمام از این پروژه حمایت کردند.‏ (‏۱تو ۲۹:‏۲-‏۹؛‏ ۲تو ۶:‏۷،‏ ۸‏)‏ پس از تکمیل شدن معبد،‏ اسرائیلیان با نگهداری خوب یا بد از آن نشان می‌دادند که از چه وضعیت روحانی‌ای برخوردارند.‏ (‏۲پا ۲۲:‏۳-‏۶‏؛‏ ۲تو ۲۸:‏۲۴؛‏ ۲۹:‏۳‏)‏ امروزه،‏ ما مسیحیان وقت و نیروی فراوانی صرف ساختن و تمیز کردن سالن‌های جلسات و مجمع‌ها و نگهداری از آن‌ها می‌کنیم.‏ همکاری با یَهُوَه بدین شیوه افتخاری بسیار بزرگ و بخشی از خدمت مقدّس است.‏—‏مز ۱۲۷:‏۱؛‏ مک‍ ۷:‏۱۵‏.‏

نحوهٔ سهیم شدن در این کار:‏

  • مرتب کردن پس از هر جلسه.‏ اگر از دستتان برمی‌آید،‏ آشغال‌های اطراف صندلی خود را جمع کنید.‏

  • مرتباً در تمیزکاری سالن و نگهداری از آن همکاری کنید.‏ همکاری بیشتر،‏ کار را آسان‌تر و شادتر می‌کند.‏—‏مح ۹۲-‏۹۳ ¶۱۸‏.‏

  • حمایت مالی.‏ اعانه‌ای که از دل داده شود،‏ حتی اگر به اندازهٔ «دو سکهٔ بسیار کم‌ارزش» باشد،‏ یَهُوَه را شاد می‌سازد.‏—‏مر ۱۲:‏۴۱-‏۴۴‏.‏

  • در صورت امکان،‏ در ساختن و نوسازی تسهیلات روحانی داوطلب شوید.‏ لزومی ندارد که در کار ساختمان‌سازی مهارت داشته باشید.‏