مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۵-‏۳۱ ژانویه

عِزرا ۶-‏۱۰

۲۵-‏۳۱ ژانویه
 • سرود ۱۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه خواهان خادمان راغب است‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • عز ۷:‏۱۰‏—‏عِزرا دل خود را آماده ساخت

  • عز ۷:‏۱۲-‏۲۸‏—‏عِزرا برای بازگشت به اورشلیم تدارکات دید

  • عز ۸:‏۲۱-‏۲۳‏—‏عِزرا اعتماد کرد که یَهُوَه خادمانش را محافظت می‌کند

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • عز ۹:‏۱،‏ ۲‏—‏آیا ازدواج با غیریهودیان واقعاً خطری جدّی محسوب می‌شد؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱ ۲۲ ¶۱‏)‏

  • عز ۱۰:‏۳‏—‏چرا هنگام بیرون کردن زنان غیریهودی فرزندانشان را نیز با آن‌ها روانه ساختند؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱ ۲۲ ¶۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ عز ۷:‏۱۸-‏۲۸ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ عرضهٔ بروشور خبری خوش را با استفاده از درس ۸،‏ پرسش ۱،‏ بند ۱ به نمایش بگذارید.‏ راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ بازدید از کسی را به نمایش بگذارید که بروشور خبری خوش را پذیرفته است.‏ دربارهٔ درس ۸،‏ پرسش ۱،‏ بند ۲ با او گفتگو کنید.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس را با استفاده از بروشور خبری خوش،‏ درس ۸،‏ پرسش ۲ به نمایش بگذارید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۳۸

 • ‏«‏بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏راه را برای بازدید هموار سازید‏»:‏ ‏(‏۷ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی مهارت‌های خدمت—‏ژانویه پخش شود که در آن نکات اصلی مقاله برجسته می‌شود.‏ در این ویدیو،‏ مبشّران راه را پس از عرضهٔ برج دیده‌بانی ژانویه-‏فوریه و بروشور خبری خوش برای بازدید هموار می‌سازند.‏

 • نیازهای محلّی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۴ ¶۱۸-‏۲۱‏،‏ کادر ص ۲۴۹ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۲۰ و دعا