به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژانویه ۲۰۱۶

۱۸-‏۲۴ ژانویه

عِزرا ۱-‏۵

۱۸-‏۲۴ ژانویه
 • سرود ۸۵ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه به وعده‌های خود عمل می‌کند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ [ویدیوی معرفی کتاب عِزرا پخش شود.‏]‏

  • عز ۳:‏۱-‏۶‏—‏هر چه یَهُوَه نبوّت می‌کند همیشه به وقوع می‌پیوندد (‏ب۰۶ ۱/‏۱ ۲۱ ¶۳‏)‏

  • عز ۵:‏۱-‏۷‏—‏ یَهُوَه قدرت دارد اوضاع را به نفع قومش تغییر جهت دهد (‏ب۰۶ ۱/‏۱ ۲۱ ¶۵‏؛‏ ب۸۶‏-‏۱۵ E/‏۱ ۹ ¶۲؛‏ ب۸۶‏-‏۱ E/‏۲ ۲۹،‏ کادر)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • عز ۱:‏۳-‏۶‏—‏چرا ایمان اسرائیلیانی که برای بازگشت به وطنشان داوطلب نشدند لزوماً ضعیف نشده بود؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱ ۱۹ ¶۵‏؛‏ ۲۱ ¶۲‏)‏

  • عز ۴:‏۱-‏۳‏—‏چرا پیشنهادِ کمک غیریهودیان رد شد؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱ ۲۱ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ عز ۳:‏۱۰–‏۴:‏۷ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی ژانویه-‏فوریه را با استفاده از مقالهٔ آخر آن به نمایش بگذارید.‏ راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ بازدید از کسی را به نمایش بگذارید که با شنیدن نحوهٔ عرضهٔ مقالهٔ آخر مجلّهٔ برج دیده‌بانی ژانویه-‏فوریه،‏ آن را پذیرفته است.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس را به نمایش بگذارید.‏ (‏تع ۲۰-‏۲۱ ¶۶-‏۸‏)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۴۰

 • ‏«همهٔ این چیزهای دیگر برای شما مهیا خواهد شد»:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتاری بر اساس مَتّی ۶:‏۳۳ و لوقا ۱۲:‏۲۲-‏۲۴‏.‏ از مبشّران بخواهید که بگویند با اولویت دادن به پادشاهی خدا،‏ چگونه یَهُوَه به وعدهٔ خود عمل کرده و نیازهای مادی‌شان را برآورده ساخته است.‏

 • آیا سخن شما «آری» و «نه» است؟‏:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت.‏ (‏ب۱۴ ۱۵/‏۳ ۳۰-‏۳۲‏)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۴ ¶۱۱-‏۱۷ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۴۱ و دعا