به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  ژانویه ۲۰۱۶

۱۱-‏۱۷ ژانویه

۲تواریخ ۳۳-‏۳۶

۱۱-‏۱۷ ژانویه
 • سرود ۳۵ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه برای توبهٔ صادقانه ارزش قائل است‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ۲تو ۳۳:‏۲-‏۹،‏ ۱۲-‏۱۶‏—‏مَنَسی چون صادقانه توبه کرد،‏ مورد رحمت خدا قرار گرفت (‏ب۰۵ ۱/‏۱۲ ۲۱ ¶۵‏)‏

  • ۲تو ۳۴:‏۱۸،‏ ۳۰،‏ ۳۳‏—‏خواندن کتاب مقدّس و تعمّق در آنچه خوانده‌ایم می‌تواند در ما عمیقاً اثر بگذارد (‏ب۰۵ ۱/‏۱۲ ۲۱ ¶۱۰‏)‏

  • ۲تو ۳۶:‏۱۵-‏۱۷‏—‏نباید فرض کنیم که ترحّم و صبر یَهُوَه خودبه‌خود نصیبمان می‌شود (‏ب۰۵ ۱/‏۱۲ ۲۱ ¶۷‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ۲تو ۳۳:‏۱۱‏—‏هنگامی که مَنَسی به بابل برده شد،‏ کدام پیشگویی تحقق یافت؟‏ (‏اش‏-‏۱ ۱۰۵ ¶۹؛‏ it‏-‏۱-‏۲¶ ۶۲ E)‏

  • ۲تو ۳۴:‏۱-‏۳‏—‏یوشیا چه الگوی تشویق‌کننده‌ای برایمان به جا گذاشت؟‏ (‏ب۰۵ ۱/‏۱۲ ۲۱ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ۲تو ۳۴:‏۲۲-‏۳۳ (‏۴ دقیقه یا کمتر)‏

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی ژانویه-‏فوریه را با استفاده از مقالهٔ اصلی آن به نمایش بگذارید.‏ راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ بازدید از کسی را به نمایش بگذارید که با شنیدن نحوهٔ عرضهٔ مقالهٔ اصلی مجلّهٔ برج دیده‌بانی ژانویه-‏فوریه،‏ آن را پذیرفته است.‏ راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ نحوهٔ مطالعهٔ کتاب مقدّس را به نمایش بگذارید.‏ (‏تع ۹-‏۱۰ ¶۶-‏۷‏)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۷۷

 • توبه از وخامت اوضاع می‌کاهد:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ پیری مسیحی این گفتار را اجرا کند.‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۲ ۱۰ ¶۷-‏۹‏)‏

 • بدون قید و شرط ببخش:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی دوست یَهُوَه شو—‏بدون قید و شرط ببخش به نمایش گذاشته شود.‏ (‏در سایت jw.org/fa گزینهٔ «نشریات» و سپس «فیلم‌ها» را انتخاب کنید.‏)‏ پس از آن،‏ از بچه‌های جماعت پرسیده شود که چه درس‌هایی آموخته‌اند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ نز فصل ۲۴ ¶۱-‏۱۰ (‏۳۰ دقیقه)‏

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۶ و دعا