به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دو خواهر در کشور ماداگاسکار با بروشور خبری خوش موعظه می‌کنند

جزوهٔ کار و آموزش ژانویه ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی و بروشور خبری خوش از سوی خدا.‏ از این پیشنهادها استفاده کنید تا نحوهٔ عرضهٔ یکی از نشریات را به شیوهٔ خود انجام دهید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

پرستش حقیقی مستلزم زحمات بسیار است

تجسّم کنید که حِزِقیای پادشاه با عزمی راسخ پرستش حقیقی را دوباره برقرار می‌سازد.‏ برای بررسی ۲تواریخ ۲۹-‏۳۰ از دیاگرام‌ها،‏ نقشه و محور زمانی استفاده کنید.‏

در خدمت موعظه بکوشید

نحوهٔ ادارهٔ مطالعه با بروشور خبری خوش

با دنبال کردن این پنج مرحلهٔ آسان،‏ کتاب مقدّس را با بروشور خبری خوش به طور مؤثر تدریس کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

افتخار ساختن مکان‌های پرستش حقیقی و نگهداری از آن‌ها

چگونه می‌توانیم نشان دهیم که برای مکان پرستشمان غیور هستیم و به آن عشق می‌ورزیم؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه برای توبهٔ صادقانه ارزش قائل است

توبهٔ صادقانهٔ مَنَسی پادشاه بر یوشیا تأثیر مثبت گذاشت.‏ حکمرانی او را قبل و بعد از اسارتش در بابل با هم مقایسه کنید.‏ (‏۲تواریخ ۳۳-‏۳۶)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه به وعده‌های خود عمل می‌کند

محور زمانی از وقایع عِزرا ۱-‏۵.‏ با وجود چندین موانع،‏ یهودیان از بابل بازگشتند،‏ پرستش حقیقی را برپا ساختند و معبد را بازسازی کردند.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه خواهان خادمان راغب است

عِزرا و همسفرانش طی سفر به اورشلیم به ایمان قوی،‏ غیرت برای پرستش حقیقی و شجاعت نیاز داشتند.‏ شما می‌توانید سفر آنان را با بررسی تصاویر و نقشه تجسّم کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏راه را برای بازدید هموار سازید

با توجه به سه نکته می‌توان بازدیدی مؤثر از کسانی داشت که به پیام کتاب مقدّس علاقه نشان داده‌اند.‏