به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | عاموس ۱-‏۹

یَهُوَه را بجویید و زنده بمانید

یَهُوَه را بجویید و زنده بمانید

۵:‏۶،‏ ۱۴،‏ ۱۵

جستجوی یَهُوَه به چه معناست؟‏

  • به این معنی است که همواره در مورد یَهُوَه خدا شناخت کسب کنیم و مطابق با معیارهای او زندگی کنیم.‏

وقتی اسرائیلیان یَهُوَه را نجستند،‏ چه بر سر آنان آمد؟‏

  • آنان دیگر از بدی نفرت نداشتند و نیکویی را دوست نداشتند

  • آنان بر منافع خودشان تمرکز کردند

  • آنان هدایت یَهُوَه را نادیده گرفتند

یَهُوَه چه امکاناتی در اختیار ما قرار داده است که بتوانیم او را بجوییم؟‏