به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۷

۶-‏۱۲ نوامبر

عاموس ۱-‏۹

۶-‏۱۲ نوامبر
 • سرود ۶۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • «‏یَهُوَه را بجویید و زنده بمانید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[کلیپ معرفی کتاب عاموس پخش شود.‏]‏

  • عا ۵:‏۴‏،‏ ۶‏—‏ضروری است که یَهُوَه را بشناسیم و خواست او را به جا آوریم (‏ب۰۴ ۱/‏۱۲ ص ۱۷ ¶۲۰‏)‏ *

  • عا ۵:‏۱۴،‏ ۱۵‏—‏ما باید معیارهای یَهُوَه را در خصوص خوب و بد بپذیریم و به آن‌ها عشق بورزیم (‏jd‏-‏E‏ ص ۹۰-‏۹۱ ¶۱۶-‏۱۷‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • عا ۲:‏۱۲‏—‏امروزه چگونه می‌توانیم درسی را که در این آیه نهفته است،‏ به کار بندیم؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۱ ص ۱۶ ¶۸‏)‏

  • عا ۸:‏۱،‏ ۲‏—‏«سبدی از میوهٔ تابستانی» نشانگر چه بود؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۱ ص ۱۶ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ عا ۴:‏۱-‏۱۳

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

^ بند 8 مفهوم حروف اختصاری نشریات:‏ ب برج دیده‌بانی.‏ ب‌ع برج دیده‌بانی عمومی.‏ مح در پناه محبت خدا بمانید.‏ سخ به خدا گوش دهید.‏ تع تعالیم کتاب مقدّس.‏ خ‌س خانوادهٔ سعادتمند.‏ jd = «روز یَهُوَه را از یاد نبرید» (‏انگلیسی)‏.‏ مثال:‏ jd‏-‏E‏ ص ۲۲ ¶۳ یعنی کتاب «روز یَهُوَه را از یاد نبرید» صفحهٔ ۲۲ بند ۳ به زبان انگلیسی.‏