به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۷ نوامبر–‏۳ دسامبر

ناحُوم ۱–‏حَبَقوق ۳

۲۷ نوامبر–‏۳ دسامبر
 • سرود ۱۲۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏از لحاظ روحانی هوشیار و فعال بمانید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • نا ۱:‏۸‏؛‏ ۲:‏۶‏—‏نِینَوا چگونه نابود شد؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۲ ص ۹ ¶۲‏)‏

  • حب‍ ۳:‏۱۷-‏۱۹‏—‏هرچند ممکن است قبل از حارمَگِدّون یا طی آن با سختی‌هایی روبرو شویم،‏ از چه امری اطمینان داریم؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۲ ص ۱۰ ¶۱۰‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ حب‍ ۲:‏۱۵–‏۳:‏۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌س‏—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌س‏—‏این بروشور را در دیدار قبل به مخاطبتان داده‌اید.‏ دیدار مجدّد را به نمایش بگذارید.‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۱۶/‏۳ ص ۲۳-‏۲۵‏—‏موضوع:‏ آیا می‌توانید به جماعتِ خود یاری رسانید؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی