به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۷

۲۰-‏۲۶ نوامبر

میکاه ۱-‏۷

۲۰-‏۲۶ نوامبر
 • سرود ۳۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه از ما چه انتظار دارد؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[کلیپ معرفی کتاب میکاه پخش شود.‏]‏

  • می‍ ۶:‏۶،‏ ۷‏—‏اگر رفتار ما با همنوعانمان درست و شایسته نباشد،‏ یَهُوَه ازخودگذشتگی‌ها و قربانی‌هایمان را قبول نمی‌کند (‏ب۰۸ ۱/‏۵ ص ۱۲ ¶۲۰‏)‏

  • می‍ ۶:‏۸‏—‏انتظارات یَهُوَه معقولانه هستند (‏ب۱۲‏-‏E‏ ۱/‏۱۱ ص ۲۲ ¶۴-‏۷‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • می‍ ۲:‏۱۲‏—‏این پیشگویی چگونه تحقق یافت؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۱ ص ۲۰ ¶۶‏)‏

  • می‍ ۷:‏۷‏—‏چرا باید برای یَهُوَه انتظار بکشیم؟‏ (‏ب۰۳ ۱/‏۹ ص ۲۲ ¶۲۰‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ می‍ ۴:‏۱-‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۸۳:‏۱۸‏—‏حقیقت را تعلیم دهید—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ خر ۳:‏۱۴‏—‏حقیقت را تعلیم دهید—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۱۲۳-‏۱۲۴ ¶۲۰-‏۲۱‏.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۲۸

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۶ دقیقه)‏

 • یَهُوَه از ما می‌خواهد که سخاوتمند باشیم ‏(‏امث ۳:‏۲۷‏)‏:‏ ‏(‏۹ دقیقه)‏ این کلیپ را پخش کنید.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح فصل ۸ ¶۱۹-‏۲۶ و کادرهای ص ۹۴ و ۹۶

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۴۹ و دعا