به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | عوبَدیا ۱‏–‏یونُس ۴

درس گرفتن از اشتباهات خود

درس گرفتن از اشتباهات خود

کتاب یونُس به ما نشان می‌دهد که وقتی مرتکب خطا می‌شویم،‏ یَهُوَه از ما ناامید نمی‌شود.‏ اما او انتظار دارد که از خطاهایمان درس بگیریم و تغییرات لازم را صورت دهیم.‏

یون‍ ۱:‏۳

یونُس پس از دریافت مأموریتش از یَهُوَه،‏ مرتکب چه خطایی شد؟‏

یون‍ ۲:‏۱-‏۱۰

یونُس در مورد چه موضوعی دعا کرد و یَهُوَه چگونه به دعای او پاسخ داد؟‏

یون‍ ۳:‏۱-‏۳

یونُس چگونه نشان داد که از خطاهای خود درس گرفته است؟‏