به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

درس‌هایی از کتاب یونُس

درس‌هایی از کتاب یونُس

یَهُوَه شرح حال مردان و زنان با ایمان را در کلام خود محفوظ نگه داشته است تا درس‌هایی مفید به ما دهد.‏ (‏روم ۱۵:‏۴‏)‏ شما از کتاب یونُس چه یاد گرفتید؟‏ ابتدا ویدیوی ‏«پرستش خانوادگی:‏ همچون یونُس،‏ از رحمت یَهُوَه درس گیریم»‏ را تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • سه مبشّری که در فیلم مشاهده کردید،‏ با چه سختی‌هایی مواجه بودند؟‏

  • چنانچه تأدیب شده‌ایم یا امتیازی را در خدمت به یَهُوَه از دست داده‌ایم،‏ کتاب یونُس از چه جهت به ما دلگرمی می‌دهد؟‏—‏(‏۱سمو ۱۶:‏۷؛‏ یون ۳:‏۱،‏ ۲‏)‏

  • شرح حال یونُس چگونه به ما کمک می‌کند تا دیدی مثبت نسبت به محدودهٔ موعظه‌مان داشته باشیم؟‏—‏ (‏یون ۴:‏۱۱؛‏ مت ۵:‏۷‏)‏

  • هنگامی که به بیماری‌ای سخت دچار می‌شویم،‏ تجربهٔ یونُس چگونه به ما دلگرمی می‌دهد؟‏—‏ (‏یون ۲:‏۱،‏ ۲،‏ ۷،‏ ۹‏)‏

  • با مشاهدهٔ این ویدئو،‏ چه درسی در مورد فایدهٔ خواندن کتاب مقدّس و تعمّق بر مطالب آن آموختید؟‏