به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۷

۱۳-‏۱۹ نوامبر

عوبَدیا ۱–‏یونُس ۴

۱۳-‏۱۹ نوامبر
 • سرود ۱۰۲ و دعا

 •  اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏درس گرفتن از اشتباهات خود‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • عو ۱۰‏—‏اَدوم چگونه «تا به ابد نابود» شد؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۱۱ ص ۱۸ ¶۵‏)‏

  • عو ۱۲‏—‏از این که خدا اَدوم را محکوم کرد،‏ چه درسی می‌آموزیم؟‏ (‏jd‏-E‏ ص ۱۱۲ ¶۴-‏۵‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ یون‍ ۳:‏۱-‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی ب‌ع۱۷/‏۶‏—‏راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ موضوع اصلی ب‌ع۱۷/‏۶‏—‏مکالمه‌ای را که هنگام عرضهٔ این مجلّه در دیدار قبل با مخاطبتان داشتید،‏ ادامه دهید و یکی از نشریات مطالعه‌ای را به او نشان دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ سخ ص ۱۲-‏۱۳ (‏انتخاب کنید کدام تصویر باید بررسی شود.‏)‏

رهنمودهایی زندگی مسیحی