به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

عرضهٔ بروشور سعادت خانوادگی در کشور گرجستان

جزوهٔ کار و آموزش نوامبر ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ مجلّهٔ برج دیده‌بانی و نحوهٔ توضیح این که خدا چه نامی دارد.‏ با استفاده از این پیشنهادها خود را برای خدمت موعظه آماده کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه را بجویید و زنده بمانید

یَهُوَه را جستن به چه مفهوم است؟‏ از اسرائیلیانی که در این کار کوتاهی کردند چه می‌آموزیم؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏دیدار مجدّد

چگونه می‌توانید دیدارهای مجدّد مؤثر انجام دهید؟‏ همچنان به علاقهٔ آنان بیفزایید،‏ در هر دیدار یک هدفی داشته باشید و این هدف را در ذهن خود حفظ کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

درس گرفتن از اشتباهات خود

گزارش یونُس نشان می‌دهد زمانی که خطا می‌کنیم،‏ یَهُوَه خدا از ما دست نمی‌کشد،‏ اما انتظار دارد که از آن درس‌هایی بیاموزیم.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

درس‌هایی از کتاب یونُس

تعمّق در نمونهٔ یونُس،‏ می‌تواند به ما کمک کند تا بر دلسردی غلبه آییم،‏ دید منفی خود نسبت به موعظه را تغییر دهیم و از طریق دعا آرامش یابیم.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

یَهُوَه از ما چه انتظار دارد؟‏

میان پرستش ما و رابطه‌مان با هم‌ایمانانمان چه ارتباطی وجود دارد؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

از لحاظ روحانی هوشیار و فعال بمانید

نابودی یهودا به دست بابلیان،‏ تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسید.‏ با این حال،‏ این پیشگویی به تحقق پیوست و حَبَقوق می‌بایست «منتظر» آن می‌ماند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

وقتی شرایطتان در زندگی تغییر می‌کند،‏ از لحاظ روحانی هوشیار و فعال بمانید

وقتی تغییرات زندگی،‏ در خدمت ما به یَهُوَه و رابطه‌مان با او خدشه ایجاد کند،‏ چه چیز کمک می‌کند تا از لحاظ روحانی هوشیار و فعال بمانیم؟‏