به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۶

۷-‏۱۳ نوامبر

امثال ۲۷-‏۳۱

۷-‏۱۳ نوامبر
 • سرود ۸۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • «‏کتاب مقدّس همسری شایسته را توصیف می‌کند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ام‍ ۳۱:‏۱۰-‏۱۲‏—‏او قابل اعتماد است (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۲۰ ¶۱۰؛‏ ب۰۰‏-‏E ۱/‏۲ ۳۱ ¶۲‏؛‏ it‏-‏۲-‏E ۱۱۸۳‏)‏

  • ام‍ ۳۱:‏۱۳-‏۲۷‏—‏او سخت‌کوش است (‏ب۰۰‏-‏E ۱/‏۲ ۳۱ ¶۳-‏۴‏)‏

  • ام‍ ۳۱:‏۲۸-‏۳۱‏—‏او شخصی روحانی و شایستهٔ ستایش است (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۲۰ ¶۸؛‏ ب۰۰‏-‏E ۱/‏۲ ۳۱ ¶۵‏،‏ ۸‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ام‍ ۲۷:‏۱۲‏—‏چگونه می‌توانیم نشان دهیم که در انتخاب تفریحات عاقلانه رفتار می‌کنیم؟‏ (‏ب۱۵ ۱/‏۹ ۸ ¶۳‏)‏

  • ام‍ ۲۷:‏۲۱‏—‏چگونه هنگامی که شخص مورد تحسین قرار می‌گیرد،‏ آزمایش می‌شود؟‏ (‏ب۱۱‏-‏E ۸/‏۱ ۲۹ ¶۲‏؛‏ ب۰۶ ۱/‏۱۰ ۱۷¶۱۱‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ام‍ ۲۹:‏۱۱–‏۳۰:‏۴

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۸۹

 • ‏«‏شوهرش را در دروازه‌های شهر می‌شناسند‏»:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ این گفتار را یک پیر مسیحی انجام دهد.‏

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ در صورت تمایل می‌توانید از نکات آموزشی کتاب «سالنامه» استفاده کنید.‏ (‏۱۶yb‏-‏E ۴۰-‏۴۱)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۱۰ ¶۱-‏۱۱ کادر ص ۱۰۰

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامهٔ هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۱۳ و دعا