مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۸ نوامبر–‏۴ دسامبر

غزل غزل‌های سلیمان ۱-‏۸

۲۸ نوامبر–‏۴ دسامبر
 • سرود ۱۰۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏دختر شولَمّی—‏سرمشقی خوب‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[ویدیوی معرفی کتاب غزل غزلهای سلیمان پخش شود.‏]‏

  • غز ۲:‏۷‏؛‏ ۳:‏۵‏—‏دختر شولَمّی مصمم بود برای کسی صبر کند که بتواند به عنوان شوهر آینده حقیقتاً دوستش داشته باشد (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۳۱ ¶۱۱-‏۱۳‏)‏

  • غز ۴:‏۱۲‏؛‏ ۸:‏۸-‏۱۰‏—‏او در حالی که انتظار می‌کشید،‏ وفادار و پاکدامن ماند (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۳۱-‏۳۲ ¶۱۴-‏۱۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • غز ۲:‏۱‏—‏چه خصوصیاتی به زیبایی دختر شولَمّی می‌افزود؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۳۱ ¶۱۳‏)‏

  • غز ۸:‏۶‏—‏چرا عشق حقیقی به عنوان «شعله‌های» یَهُوَه توصیف شده است؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱ ۲۹ ¶۳؛‏ ب۰۶ ۱/‏۱۲ ۱۷ ¶۸‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای کتاب مقدّس یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ غز ۲:‏۱-‏۱۷

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ تع‏—‏برای معرفی کتاب،‏ از ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد؟‏ استفاده کنید.‏ (‏توجه:‏ هنگام اجرای نمایش ویدیو را پخش نکنید.‏)‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ تع‏—‏شخص را به جلسه دعوت کنید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص۳۰ ¶۸-‏۹

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی