به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۶

۲۱-‏۲۷ نوامبر

جامعه ۷-‏۱۲

۲۱-‏۲۷ نوامبر
 • سرود ۴۱ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏آفرینندهٔ خود را در روزهای جوانی‌ات به یاد آور‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • جا ۱۲:‏۱‏—‏بجاست که جوانان در خدمت به خدا وقت و انرژی بگذارند (‏ب۱۴ ۱۵/‏۱ ۱۸ ¶۳؛‏ ۲۲ ¶۱‏)‏

  • جا ۱۲:‏۲-‏۷‏—‏«روزهای بلا» یعنی سالخوردگی جوانان را محدود نمی‌سازد (‏ب۰۸ ۱/‏۱۱ ۲۳ ¶۲؛‏ ب۰۶ ۱/‏۱۱ ۲۱ ¶۹‏)‏

  • جا ۱۲:‏۱۳،‏ ۱۴‏—‏بهترین راهی که جوانان می‌توانند به زندگی خود مفهوم بخشند،‏ خدمت به یَهُوَه است (‏ب۱۱‏-‏E ۱/‏۱۱ ۲۱ ¶۱-‏۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • جا ۱۰:‏۱‏—‏چگونه اندکی «حماقت بر حکمت .‏ .‏ .‏ می‌چربَد»؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۱ ۲۱ ¶۵‏)‏

  • جا ۱۱:‏۱‏—‏عبارت «نان خود را بر آبها بفرست» به چه مفهوم است؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۱۱ ۲۱ ¶۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ جا ۱۰:‏۱۲–‏۱۱:‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ۲تی‍ ۳:‏۱-‏۵‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ اش‍ ۴۴:‏۲۷–‏۴۵:‏۲‏—‏حقیقت را تعلیم دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ص ۲۵-‏۲۶ ¶۱۸-‏۲۰‏—‏شاگرد را به جلسات دعوت کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی