به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  نوامبر ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | جامعه ۱-‏۶

از دسترنج خود خرسند باشید

از دسترنج خود خرسند باشید

خواست یَهُوَه است که ما از کار خود لذّت ببریم و راه آن را به ما می‌آموزد.‏ اگر شخص دیدی صحیح نسبت به کار داشته باشد،‏ می‌تواند از آن لذّت ببرد.‏

چگونه می‌توانید از کار خود لذّت ببرید؟‏

۳:‏۱۳؛‏ ۴:‏۶

  • دیدی مثبت در خود پرورش دهید

  • به فوایدی بیندیشید که کارتان برای دیگران به همراه دارد

  • هنگام کار بهترین خود را انجام دهید و پس از کار،‏ به پرستش خدا و خانوادهٔ خود اولویت دهید