به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

برج دیده‌بانی

مقدّمه:‏ پیشگویی‌های بسیاری در کتاب مقدّس آمده است،‏ در بخشی از این کتاب به طور سمبولیک،‏ صحنه‌ای در مورد تاختن چهار سوار به تصویر کشیده شده است که به دوران ما مربوط می‌شود.‏ برخی نسبت به دانستن مفهوم این پیشگویی‌ها کنجکاوند و برخی بی‌تفاوت.‏

آیه:‏ مک‍ ۱:‏۳

عرضه:‏ در این مجلّه توضیح داده می‌شود که تاختن چهار سوار به چه مفهوم است و نویدبخش چه خبری است.‏

حقیقت را تعلیم دهید

سؤال:‏ به نظر شما آیا می‌توانیم از آینده باخبر شویم؟‏

آیه:‏ اش‍ ۴۶:‏۱۰

حقیقت:‏ خدا آینده را از طریق کلامش،‏ کتاب مقدّس برای ما روشن می‌سازد.‏

خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید

مقدّمه:‏ مایلیم این کلیپ را که در مورد خانواده است،‏ به شما نشان دهیم.‏ [کلیپ خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید را پخش کنید.‏]‏

عرضه:‏ اگر مایلید بروشوری را که در این کلیپ به آن اشاره شد مطالعه کنید،‏ می‌توانیم یک نسخه از آن را در اختیارتان بگذاریم یا به شما نشان دهیم که چگونه می‌توانید آن را از سایت دانلود کنید.‏

شما به چه نحوی می‌خواهید موعظه کنید؟‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید