به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

نگهداری از اماکن پرستشمان

نگهداری از اماکن پرستشمان

سالن جماعت تنها یک ساختمان نیست،‏ بلکه مکان پرستش ماست که به یَهُوَه وقف شده است.‏ هر یک از ما چگونه می‌تواند در نگهداری از سالن جماعت سهیم باشد؟‏ کلیپ «‏نگهداری از اماکن پرستشمان‏» را تماشا کنید و سپس پرسش‌های زیر را مورد بررسی قرار دهید:‏

  1. ۱)‏ سالن جماعت به چه منظوری ساخته شده است؟‏

  2. ۲)‏ چرا باید سالن جماعت را پاکیزه و مرتب نگه داریم؟‏

  3. ۳)‏ چه کسی مسئول تعمیر و نگهداری سالن جماعت است؟‏

  4. ۴)‏ چرا رعایت نکات ایمنی اهمیت دارد و چه نمونه‌هایی در این کلیپ نشان داده شد؟‏

  5. ۵)‏ چگونه می‌توانیم با اهدای اعانات خود یَهُوَه را حرمت نهیم؟‏

در چه کارهایی می‌خواهم سهیم باشم؟‏