به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۳۵-‏۳۸

عِبِدمِلِک—‏نمونه در دلیری و مهربانی

عِبِدمِلِک—‏نمونه در دلیری و مهربانی

عِبِدمِلِک که در دربار صِدِقیای پادشاه خدمت می‌کرد،‏ خصوصیات الٰهی داشت

۳۸:‏۷-‏۱۳

  • عِبِدمِلِک با شجاعت و قاطعیت نزد صِدِقیای پادشاه رفت و از او تقاضا کرد که اِرْمیا را از آب‌انبار نجات دهد

  • عِبِدمِلِک به اِرْمیا پارچه‌های کهنه داد تا بین بدن خود و طناب قرار دهد و از مجروح شدن بدنش جلوگیری کند.‏ عِبِدمِلِک با این کار لطف و مهربانی خود را به او نشان داد