• سرود ۳۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏عِبِدمِلِک—‏نمونه در دلیری و مهربانی‏» ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۳۸:‏۴-‏۶‏—‏صِدِقیای پادشاه از مردم ترسید و مخالفان توانستند برای کشتن اِرْمیا،‏ او را به آب‌انباری بیندازند که در آن گِل بود (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۱۲۲۸ ¶۳‏)‏

  • ار ۳۸:‏۷-‏۱۰‏—‏عِبِدمِلِک با قاطعیت و شجاعت به اِرْمیا یاری رساند (‏ب۱۲ ۱/‏۷ ۳۱ ¶۲-‏۳‏)‏

  • ار ۳۸:‏۱۱-‏۱۳‏—‏عِبِدمِلِک لطف و مهربانی از خود نشان داد (‏ب۱۲ ۱/‏۷ ۳۱ ¶۴‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۳۵:‏۱۹‏—‏چرا رِکابیان برکت یافتند؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۷۵۹‏)‏

  • ار ۳۷:‏۲۱‏—‏یَهُوَه چگونه از اِرْمیا مراقبت کرد و این امر هنگام رویارویی با سختی‌ها چه اطمینان‌خاطری به ما می‌دهد؟‏ (‏ب۹۸ ۱/‏۲ ۱۷ ¶۱۶-‏۱۷؛‏ ب۹۵‏-‏E‏ ۱/‏۸ ۵ ¶۵-‏۶)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۳۶:‏۲۷–‏۳۷:‏۲

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۲۷

 • ‏«‏نگهداری از اماکن پرستشمان‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ پیری مسیحی این برنامه را با پرسش و پاسخ اداره کند.‏ پس از پخش کلیپ نگهداری از اماکن پرستشمان و بررسی پرسش‌ها،‏ مختصراً با نمایندهٔ کمیتهٔ نگهداری از سالن جماعت خود مصاحبه کنید.‏ (‏اگر در جماعتتان چنین کمیته‌ای تشکیل نشده است،‏ با گردانندهٔ هیئت پیران مصاحبه کنید.‏ اگر شما تنها جماعتی هستید که از سالن استفاده می‌کنید،‏ با مسئول نگهداری از سالن جماعت مصاحبه کنید.‏)‏ از او بپرسید:‏ چه پروژه‌هایی اخیراً با موفقیت به اتمام رسیده‌اند و چه پروژه‌هایی برای آینده در نظر گرفته شده‌اند؟‏ اگر کسی در زمینهٔ تعمیر و نگهداری سالن‌های جماعت مهارت‌هایی دارد یا می‌خواهد چنین مهارت‌هایی را در کنار برادران و خواهران ماهر بیاموزد،‏ چه باید بکند؟‏ چگونه هر یک از ما،‏ در هر شرایطی که باشیم،‏ می‌توانیم در نگهداری از سالن جماعت بکوشیم؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۲۳ ¶۱-‏۱۴

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۸۲ و دعا