به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۴۹-‏۵۰

یَهُوَه فروتنان را برکت می‌دهد و متکبّران را مجازات می‌کند

یَهُوَه فروتنان را برکت می‌دهد و متکبّران را مجازات می‌کند

۵۰:‏۴-‏۷

  • یَهُوَه اسرائیلیان توبه‌کار را از اسارت آزاد می‌کند و آنان از فرط شادی اشک می‌ریزند

  • اسرائیلیان عهدی را که با یَهُوَه بستند،‏ بار دیگر به رسمیت می‌شناسند و برای برقراری مجدّد پرستش حقیقی،‏ پس از سفری طولانی به اورشلیم باز می‌گردند

۵۰:‏۲۹،‏ ۳۹

  • بابلیان متکبّر به خاطر ظلم و ستم فراوانی که بر قوم یَهُوَه روا داشتند،‏ بی‌سزا نمی‌مانند

  • طبق پیشگویی اِرْمیا،‏ بابِل به بیابانی متروک و خالی از سکنه تبدیل شد