به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۹ مه–‏۴ ژوئن

اِرْمیا ۴۹-‏۵۰

۲۹ مه–‏۴ ژوئن
 • سرود ۱۰۲ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏یَهُوَه فروتنان را برکت می‌دهد و متکبّران را مجازات می‌کند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۵۰:‏۴-‏۷‏—‏اسرائیلیان فروتن و توبه‌کار از اسارت آزاد می‌شوند و به صهیون بازمی‌گردند

  • ار ۵۰:‏۲۹-‏۳۲‏—‏از آنجا که بابِل بر ضدّ یَهُوَه قد علم کرد،‏ نابود می‌شود (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۵۴‏)‏

  • ار ۵۰:‏۳۸،‏ ۳۹‏—‏دیگر کسی در بابِل سکونت نخواهد کرد (‏jr‏-‏E‏ ۱۶۱ ¶۱۵؛‏ ب۹۸ ۱/‏۴ ۲۷ ¶۲۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۴۹:‏۱،‏ ۲‏—‏چرا یَهُوَه عَمّونیان را توبیخ کرد؟‏ (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۹۴ ¶۶‏)‏

  • ار ۴۹:‏۱۷،‏ ۱۸‏—‏اَدوم چگونه مانند سُدوم و عَمورَه شد،‏ و چرا؟‏ (‏jr‏-‏E‏ ۱۶۳ ¶۱۸؛‏ اش-‏۲ ۳۵۱ ¶۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۵۰:‏۱-‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ت-‏۳۲‏—‏راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ت-‏۳۲‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ ب۱۵ ۱۵/‏۳ ۱۷-‏۱۸‏—‏موضوع:‏ چرا در سال‌های اخیر،‏ در نشریاتمان بسیاری از گزارش‌ها به صورت نمادین توضیح داده نشده است؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۵۶

 • تیر چوبی را از چشم خود بیرون آور:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ کلیپ تیر چوبی را از چشم خود بیرون آور پخش شود.‏ سپس این پرسش‌ها بررسی شود:‏ این برادر چگونه نشان داد که مغرور و عیبجوست؟‏ چه چیز سبب شد که طرز فکر خود را اصلاح کند؟‏ این تغییر چه فایده‌ای برای او داشت؟‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ مح نامهٔ هیئت اداره‌کننده ص ۳‏،‏ فصل ۱ ¶۱-‏۹

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۲۲ و دعا