به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

۲۲-‏۲۸ مه

اِرْمیا ۴۴-‏۴۸

۲۲-‏۲۸ مه
 • سرود ۷۰ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏چیزهای بزرگ برای خود نطلبید‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۴۵:‏۲،‏ ۳‏—‏باروک به خاطر طرز فکر اشتباهش ناراحت و غمگین شد (‏jr‏-‏E‏ ۱۰۴-‏۱۰۵ ¶۴-‏۶‏)‏

  • ار ۴۵:‏۴،‏ ۵الف‏—‏یَهُوَه باروک را با مهربانی اصلاح کرد (‏jr‏-‏E‏ ۱۰۳ ¶۲‏)‏

  • ار ۴۵:‏۵ب‏—‏باروک با تمرکز بر آنچه مهم بود جانش را حفظ کرد (‏ب۱۶/‏۷ ۸ ¶۶‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۴۸:‏۱۳‏—‏چرا طبق این پیشگویی،‏ موآبیان «از کِموش سرافکنده» می‌شدند؟‏ (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۴۳۰‏)‏

  • ار ۴۸:‏۴۲‏—‏چرا حکم داوری یَهُوَه علیه موآبیان ایمان ما را تقویت می‌کند؟‏ (‏it‏-‏۲-‏E‏ ۴۲۲ ¶۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۴۷:‏۱-‏۷

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌س‏—‏راه را برای دیدار مجدّد هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ خ‌س‏—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ مح ص ۱۹۹ ¶۹-‏۱۰‏—‏مختصراً به شاگردتان نشان دهید که چگونه می‌تواند برای مقابله با یکی از مشکلاتش تحقیق کند.‏

در خدمت موعظه بکوشید