به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۳۲-‏۳۴

نشانه‌ای حاکی از بازگشت اسرائیلیان به سرزمین موعود

نشانه‌ای حاکی از بازگشت اسرائیلیان به سرزمین موعود
تغییر نما
متن
تصویر

۳۲:‏۹-‏۱۴

  • اِرْمیا مراحلی را برای خرید زمین طی کرد

۳۳:‏۱۰،‏ ۱۱

  • یَهُوَه وعده داد که اسیران توبه‌کار را خواهد بخشید و آنان را به اسرائیل باز خواهد گرداند.‏ این عمق نیکویی او را نشان می‌داد

یَهُوَه به چه شکل به شما نیکویی کرده است؟‏