به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

۱-‏۷ مه

اِرْمیا ۳۲-‏۳۴

۱-‏۷ مه
 • سرود ۱۳۸ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏نشانه‌ای حاکی از بازگشت اسرائیلیان به سرزمین موعود‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۳۲:‏۶-‏۹‏،‏ ۱۵‏—‏یَهُوَه به اِرْمیا گفت زمینی بخرد.‏ خرید این زمین نشانه‌ای از بازگشت اسرائیلیان به سرزمینشان بود (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۱۰۵ ¶۲‏)‏

  • ار ۳۲:‏۱۰-‏۱۲‏—‏اِرْمیا روال قانونی را برای خرید زمین طی کرد (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ۱۱ ¶۳‏)‏

  • ار ۳۳:‏۷،‏ ۸‏—‏یَهُوَه وعده داد که اسیران را از گناهانشان «پاک» خواهد ساخت (‏jr‏-‏E‏ ۱۵۲ ¶۲۲-‏۲۳‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۳۳:‏۱۵‏—‏«شاخه‌ای» که برای داوود پیشگویی شده بود،‏ چه کسی بود؟‏ (‏jr‏-‏E‏ ۱۷۳ ¶۱۰‏)‏

  • ار ۳۳:‏۲۳،‏ ۲۴‏—‏منظور از این «دو طایفه» چه کسانی هستند؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ۱۱ ¶۴‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه آموخته‌اید؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه گوهرهای روحانی دیگری یافته‌اید؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۳۲:‏۱-‏۱۲

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای خدمت موعظه در این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار بر اساس «‏پیشنهادهایی برای خدمت موعظه‏.‏» کلیپ‌های مربوط به شیوهٔ موعظه پخش شود و نکات مهم آن بررسی شود.‏ همهٔ مبشّران را ترغیب کنید که هنگام عرضهٔ بروشور خانوادهٔ خود را سعادتمند سازید‏،‏ از کلیپ مربوط به آن به‌خوبی بهره گیرند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۶

 • نیازهای محلی:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ در صورت تمایل،‏ می‌توانید نکاتی از کتاب «سالنامه» را با مشارکت حضار بررسی کنید.‏ (‏yb۱۶-‏E‏ ۶۷-‏۷۱)‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ ایم فصل ۲۲ ¶۱۴-‏۲۴؛‏ کادر مرور ص ۲۲۴

 • مرور جلسه و نگاهی به برنامه‌های هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۶۳ و دعا