به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۷

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند

یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند

کلیپ یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند را تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • سالخوردگی با چه مشکلاتی همراه است؟‏

  • سالمندان اغلب چه خصوصیت خوبی دارند؟‏

  • اگر پیر و سالخورده شده‌اید،‏ لاویان ۱۹:‏۳۲ و امثال ۱۶:‏۳۱ چه دلگرمی‌ای به شما می‌دهد؟‏

  • یَهُوَه نسبت به خادمان سالمندش که نمی‌توانند همچون گذشته به او خدمت کنند،‏ چه دیدی دارد؟‏

  • حتی اگر پیر و سالخورده باشیم،‏ یَهُوَه از ما چه انتظار دارد؟‏

  • سالمندان چگونه می‌توانند جوانان را تشویق کنند؟‏

  • اخیراً برادر یا خواهری سالمند چگونه شما را تشویق کرده است؟‏