به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند

یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند

کلیپ یَهُوَه محبت‌هایت را فراموش نمی‌کند را تماشا کنید و سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:‏

  • سالخوردگی با چه مشکلاتی همراه است؟‏

  • سالمندان اغلب چه خصوصیت خوبی دارند؟‏

  • اگر پیر و سالخورده شده‌اید،‏ لاویان ۱۹:‏۳۲ و امثال ۱۶:‏۳۱ چه دلگرمی‌ای به شما می‌دهد؟‏

  • یَهُوَه نسبت به خادمان سالمندش که نمی‌توانند همچون گذشته به او خدمت کنند،‏ چه دیدی دارد؟‏

  • حتی اگر پیر و سالخورده باشیم،‏ یَهُوَه از ما چه انتظار دارد؟‏

  • سالمندان چگونه می‌توانند جوانان را تشویق کنند؟‏

  • اخیراً برادر یا خواهری سالمند چگونه شما را تشویق کرده است؟‏