به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۱-‏۱۰

در صورتی می‌توانیم با یَهُوَه در صلح باشیم که به پسرش عیسی حرمت گذاریم

در صورتی می‌توانیم با یَهُوَه در صلح باشیم که به پسرش عیسی حرمت گذاریم

دشمنی با یَهُوَه و عیسی نبوّت شده بود

۲:‏۱-‏۳

  • پیشگویی شده بود که ملت‌ها به جای پذیرفتن اقتدار عیسی،‏ بر اقتدار خود پافشاری می‌کنند

  • هنگامی که عیسی بر زمین بود،‏ این پیشگویی تحقق یافت و امروزه تحقق بزرگ‌تری دارد

  • مزمورنویس نوشت که ملت‌ها «به عبث تدبیر می‌کنند» یعنی قصدشان پوچ است و به هدف خود نخواهند رسید

فقط کسانی حیات می‌یابند که به پادشاه مسح‌شدهٔ یَهُوَه حرمت نهند

۲:‏۸-‏۱۲

  • همهٔ مخالفان پادشاه مسح‌شدهٔ خدا نابود می‌شوند

  • تک‌تک کسانی که به عیسی احترام گذارند،‏ به صلح و امنیت دست می‌یابند