مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۹-‏۱۵ مه

مزامیر ۱-‏۱۰

۹-‏۱۵ مه
 • سرود ۹۹ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏در صورتی می‌توانیم با یَهُوَه در صلح باشیم که به پسرش عیسی حرمت گذاریم‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ‏[ویدیوی معرفی کتاب مزامیر پخش شود.‏]‏

  • مز ۲:‏۱-‏۳‏—‏دشمنی با یَهُوَه و عیسی نبوّت شده بود (‏ب۰۴ ۱/‏۸ ۱۳-‏۱۴ ¶۴-‏۸؛‏ it‏-‏۱-‏E ۵۰۷؛‏ it‏-‏۲-‏E ۳۸۶ ¶۳)‏

  • مز ۲:‏۸-‏۱۲‏—‏فقط کسانی حیات می‌یابند که به پادشاه مسح‌شدهٔ یَهُوَه حرمت نهند (‏ب۰۴ ۱/‏۸ ۵ ¶۱-‏۲‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۲:‏۷‏—‏«حکم» یا فرمان یَهُوَه چیست؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۳ ¶۶‏)‏

  • مز ۳:‏۲‏—‏«سِلاه» به چه معناست؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۴ ¶۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۸:‏۱–‏۹:‏۱۰

در خدمت موعظه بکوشید

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۱۳۸

 • به خانهٔ یَهُوَه احترام بگذار:‏ ‏(‏۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ از jw.org/fa،‏ ویدیوی دوست یَهُوَه شو—‏به خانهٔ یَهُوَه احترام بگذار پخش شود.‏ (‏گزینهٔ «نشریات» و سپس «‏فیلم‌ها‏» را انتخاب کنید.‏)‏ سپس از چند بچه خواسته شود که به روی سکو آیند تا در مورد آن ویدیو با آنان مصاحبه شود.‏

 • نام خدا در نوشته‌های مقدّس عبری:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏ گفتاری بر اساس ب۱۵ ۱۵/‏۱۲ ۱۰ ¶۳-‏۹‏.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ نز فصل ۲۹ ¶۱۶-‏۲۱‏،‏ کادر ص ۲۹۹

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۱۱ و دعا