مراجعه به متن

مراجعه به فهرست مطالب

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۲۶-‏۳۳

از یَهُوَه شجاعت بخواهید

از یَهُوَه شجاعت بخواهید

داوود با به یاد آوردن اعمال نجات‌بخش یَهُوَه شجاع گردید

۲۷:‏۱-‏۳

  • یَهُوَه داوود جوان را از چنگال شیری نجات داد

  • یَهُوَه به داوود کمک کرد تا خرسی را برای حفظ گله‌اش بکشد

  • یَهُوَه به داوود یاری رساند تا جُلیات را بکشد

چگونه می‌توانیم شجاعتی مانند شجاعت داوود به دست آوریم؟‏

۲۷:‏۴،‏ ۷،‏ ۱۱

  • دعا

  • موعظه

  • حضور در جلسات

  • مطالعهٔ فردی و پرستش خانوادگی

  • تشویق و ترغیب دیگران

  • به یاد آوردن این که یَهُوَه چطور در گذشته به ما کمک کرده است