• سرود ۶۳ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • «‏دعا کردن برای دیگران مایهٔ خشنودی یَهُوَه می‌شود‏»‏‏:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ایـ‍ ۴۲:‏۷،‏ ۸‏—‏یَهُوَه از ایّوب انتظار داشت که برای اِلیفاز،‏ بِلدَد و صوفَر دعا کند (‏ب۱۳ ۱۵/‏۶ ۲۱ ¶۱۷؛‏ ب۹۸‏-‏E ۱/‏۵ ۳۰ ¶۳-‏۶)‏

  • ایـ‍ ۴۲:‏۱۰‏—‏وقتی ایّوب برای آنان دعا کرد،‏ یَهُوَه او را شفا داد (‏ب۹۸‏-‏E ۱/‏۵ ۳۱ ¶۳)‏

  • ایـ‍ ۴۲:‏۱۰-‏۱۷‏—‏یَهُوَه ایّوب را به دلیل ایمان و استقامتش به‌فراوانی برکت داد (‏ب۹۴ ۱/‏۱۲ ۱۳-‏۱۴ ¶۱۹-‏۲۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ایـ‍ ۳۸:‏۴-‏۷‏—‏«ستارگان صبح» چه کسانی هستند و در خصوص آنان چه اطلاعاتی در دست داریم؟‏ (‏تع ۹۷ ¶۳‏)‏

  • ایـ‍ ۴۲:‏۳-‏۵‏—‏چگونه می‌توانیم همچون ایّوب خدا را ببینیم؟‏ (‏ب۱۵ ۱۵/‏۱۰ ۸ ¶۱۶-‏۱۷‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ایـ‍ ۴۱:‏۱-‏۲۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • خود را برای عرضهٔ نشریات این ماه آماده سازید:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوهای نحوهٔ عرضهٔ نشریات پخش و سپس بررسی گردد.‏ وقتی در مورد استفاده از دستگاه الکترونیکی گفتگو می‌شود،‏ مختصراً به مقالهٔ «‏طرق استفاده از اَپ JW Library‏» اشاره گردد.‏ به مبشّران یادآوری شود که موظفند هر بار که ویدیویی را برای کسی در موعظه به نمایش می‌گذارند،‏ آن را در گزارش موعظهٔ خود درج کنند.‏ مبشّران ترغیب شوند تا نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۶۰

 • ‏«‏آیا از اَپ JW Library استفاده می‌کنید؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ در پنج دقیقهٔ اول،‏ این مقاله با مشارکت حضار بررسی شود.‏ سپس ویدیوی آشنایی با اَپ JW Library پخش و مختصراً بررسی شود.‏ پس از آن،‏ ویدیوی دانلود و ذخیرهٔ نشریات و ویدیوی تنظیم صفحهٔ نمایش برای خواندن پخش و کوتاه بررسی شود.‏ همه ترغیب شوند تا در صورت امکان،‏ اَپ JW Library را در دستگاه خود نصب و نشریاتی در آن دانلود کنند؛‏ این کار باید قبل از بررسی مقالهٔ «‏طرق استفاده از اَپ JW Library‏» طی هفتهٔ ۱۶ مه صورت گیرد.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ نز فصل ۲۹ ¶۱۱-‏۱۵

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۷۷ و دعا