به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۱۹-‏۲۵

پیشگویی‌هایی حاوی جزئیات در خصوص مسیح موعود

پیشگویی‌هایی حاوی جزئیات در خصوص مسیح موعود

آیه

پیشگویی

تحقق

مزمور ۲۲:‏۱

خدا ظاهراً او را ترک می‌کند

مَتّی ۲۷:‏۴۶؛‏ مَرقُس ۱۵:‏۳۴

مزمور ۲۲:‏۷،‏ ۸

روی تیر شکنجه تمسخر می‌شود

مَتّی ۲۷:‏۳۹-‏۴۳

مزمور ۲۲:‏۱۶

به تیر شکنجه میخکوب می‌شود

مَتّی ۲۷:‏۳۱؛‏ مَرقُس ۱۵:‏۲۵؛‏ یوحنا ۲۰:‏۲۵

مزمور ۲۲:‏۱۸

برای تقسیم لباسش قرعه انداخته می‌شود

مَتّی ۲۷:‏۳۵

مزمور ۲۲:‏۲۲

در شناساندن نام یَهُوَه پیشقدم می‌شود

یوحنا ۱۷:‏۶