به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۶

 گنج‌هایی در کلام خدا | مزامیر ۱۱-‏۱۸

کیست که در خیمهٔ یَهُوَه میهمان باشد؟‏

کیست که در خیمهٔ یَهُوَه میهمان باشد؟‏

کسی که می‌خواهد در خیمهٔ یَهُوَه میهمان باشد باید دوست او شود،‏ یعنی به او اعتماد کند و مطیع او باشد.‏ مزمور ۱۵ نشان می‌دهد که یَهُوَه چه کسی را دوست خود می‌شمارد.‏

میهمان یَهُوَه باید .‏ .‏ .‏

  • فردی وفادار باشد

  • از ته دل راستگو باشد

  • به خادمان یَهُوَه احترام بگذارد

  • به قول خود وفا کند،‏ حتی اگر برایش سخت باشد

  • به محتاجان کمک کند،‏ بدون هیچ انتظاری

میهمان یَهُوَه نباید .‏ .‏ .‏

  • غیبت کند یا تهمت بزند

  • به همنوع خود بدی کند

  • از هم‌ایمانانش سوءاستفاده کند

  • با کسانی معاشرت کند که یَهُوَه را خدمت و از او اطاعت نمی‌کنند

  • رشوه بگیرد