به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مه ۲۰۱۶

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

طرق استفاده از اَپ JW Library

طرق استفاده از اَپ JW Library

برای مطالعه:‏

  • با این اَپ می‌توانید کتاب مقدّس و آیهٔ روز را بخوانید

  • می‌توانید کتاب‌ها،‏ مجلّات و نشریات دیگر را بخوانید و از محل‌یاب استفاده کنید

  • می‌توانید خود را برای جلسات آماده و پاسخ سؤالات را رنگی یا هایلایت کنید

  • می‌توانید ویدیوها را تماشا کنید

در جلسات:‏

  • می‌توانید آیاتی را که سخنران به آن اشاره می‌کند،‏ بیابید.‏ می‌توانید با استفاده از سابقهٔ جستجوی اَپ به آیه‌ای برگردید

  • به جای آن که نشریات متعددی را با خود به جلسه آورید،‏ می‌توانید با این اَپ برنامه‌ها را دنبال کنید و سرودها را بخوانید.‏ می‌توانید سرودهای جدید را که هنوز در کتاب سرود موجود نیست،‏ در این اَپ بیابید

در خدمت موعظه:‏

  • از این اَپ،‏ نشریه‌ای را به شخص علاقه‌مند نشان دهید و سپس به او کمک کنید تا اَپ و نشریات را در دستگاه خود دانلود کند

  • می‌توانید در این اَپ آیه‌ای را با تایپ واژه یا عبارتی جستجو کنید و آن را بیابید

  • می‌توانید ویدیویی پخش کنید.‏ اگر مخاطبتان فرزند داشته باشد،‏ می‌توانید یکی از ویدیوهای دوست یَهُوَه شو یا ویدیوی چرا مطالعهٔ کتاب مقدّس اهمیت دارد را نشان دهید.‏ بدین شکل می‌توانید او را به مطالعهٔ کتاب مقدّس ترغیب کنید.‏ اگر کسی به زبانی دیگر سخن می‌گوید،‏ ویدیویی به زبان او برایش پخش کنید

  • می‌توانید کتاب مقدّس را به زبان‌های دیگر در دستگاه‌تان دانلود کنید و در صورت نیاز آیه‌ای را به زبانی دیگر به کسی نشان دهید.‏ آیهٔ مورد نظر را پیدا کنید و با انگشت یک بار روی آیه بزنید و سپس روی آیکان ترجمه‌های دیگر بزنید