به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۱۶-‏۲۲ مه

مزامیر ۱۱-‏۱۸

۱۶-‏۲۲ مه
 • سرود ۱۰۶ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏کیست که در خیمهٔ یَهُوَه میهمان باشد؟‏‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • مز ۱۵:‏۱،‏ ۲‏—‏ما باید در دل راستگو باشیم (‏ب۰۳ ۱/‏۸ ۲۳ ¶۱۸؛‏ ب۸۹‏-‏E ۱۵/‏۹ ۲۶ ¶۷)‏

  • مز ۱۵:‏۳‏—‏سخنان ما باید محترمانه و راست باشد (‏ب۸۹‏-‏E ۱۵/‏۱۰ ۱۲ ¶۱۰-‏۱۱؛‏ ب۸۹‏-‏E ۱۵/‏۹ ۲۷ ¶۲-‏۳؛‏ it‏-‏۲-‏E ۷۷۹)‏

  • مز ۱۵:‏۴،‏ ۵‏—‏ما باید از هر جهت وفادار باشیم (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۵ ¶۴‏؛‏ ب۸۹‏-‏E ۱۵/‏۹ ۲۹-‏۳۰؛‏ it‏-‏۱-‏E ۱۲۱۱ ¶۳)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • مز ۱۱:‏۳‏—‏مفهوم این آیه چیست؟‏ (‏ب۰۶ ۱/‏۶ ۴ ¶۳‏؛‏ ب۰۵‏-‏E ۱۵/‏۵ ۳۲ ¶۲)‏

  • مز ۱۶:‏۱۰‏—‏این پیشگویی چگونه در خصوص مسیح تحقق یافت؟‏ (‏ب۱۱ ۱۵/‏۸ ۱۶ ¶۱۹؛‏ ب۰۵‏-‏E ۱/‏۵ ۱۴ ¶۹)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ مز ۱۸:‏۱-‏۱۹

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ ب‌ع۱۶/‏۳ ۱۶—‏آیه‌ای از روی دستگاه الکترونیکی خوانده شود.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ب‌ع۱۶/‏۳ ۱۶—‏از روی اَپ JW Library آیه یا آیات مورد نظر را به زبان مادریِ مخاطبتان نشان دهید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ تع ۱۰۰-‏۱۰۱ ¶۱۰-‏۱۱‏—‏مختصراً به شاگردتان نشان دهید که چگونه می‌تواند پاسخ سؤالش را از طریق اَپ JW Library بیابد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

 • سرود ۷۰

 • ‏«‏طرق استفاده از اَپ JW Library‏»—‏قسمت ۱:‏ ‏(‏۱۵ دقیقه)‏ گفتاری با مشارکت حضار.‏ ویدیوی تعیین و ساماندهی محل‌یاب‌ها و ویدیوی استفاده از سابقهٔ جستجو پخش و مختصراً بررسی شود.‏ سپس،‏ مطالبی که زیر دو عنوان فرعی اول آمده است،‏ مورد بررسی قرار داده شود.‏ از حضار پرسیده شود که چگونه از این اَپ در مطالعهٔ فردی یا جلسات جماعت استفاده کرده‌اند.‏

 • مطالعهٔ کتاب مقدّس در جماعت:‏ ‏(‏۳۰ دقیقه)‏ نز فصل ۳۰ ¶۱-‏۹

 • مرور جلسه و نگاهی به هفتهٔ آینده (‏۳ دقیقه)‏

 • سرود ۴۳ و دعا