به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

زوجی در حال مطالعه با تبلت

جزوهٔ کار و آموزش مه ۲۰۱۶

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و کتاب تعلیم کتاب مقدّس.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به شیوهٔ خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

دعا کردن برای دیگران مایهٔ خشنودی یَهُوَه می‌شود

خدا به ایّوب گفت که برای سه دوست نامهربان خود دعا کند.‏ ایّوب به دلیل ایمان و استقامتش چه برکاتی یافت؟‏ (‏ایّوب ۳۸-‏۴۲)‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

آیا از اَپ JW Library استفاده می‌کنید؟‏

چگونه می‌توان این اَپ را دانلود کرد؟‏ چگونه می‌توان در جلسات جماعت و موعظه از آن بهره گرفت؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

در صورتی می‌توانیم با یَهُوَه در صلح باشیم که به پسرش عیسی حرمت گذاریم

واکنش ملت‌ها به اقتدار و مقام عیسی چه بوده است؟‏ چرا مهم است که به پادشاه منصوب‌شدهٔ خدا یعنی عیسی حرمت بگذاریم؟‏ (‏مزمور ۲)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

کیست که در خیمهٔ یَهُوَه میهمان باشد؟‏

در مزمور ۱۵ آمده است که یَهُوَه چه کسانی را دوست خود می‌شمارد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

طرق استفاده از اَپ JW Library

چگونه می‌توانید از این اَپ در مطالعهٔ فردی،‏ جلسات و موعظه استفاده کنید؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

پیشگویی‌هایی حاوی جزئیات در خصوص مسیح موعود

پیشگویی‌های مزمور ۲۲ در رابطه با مسیح موعود چگونه در عیسی به تحقق رسید؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

از یَهُوَه شجاعت بخواهید

ما چگونه می‌توانیم مانند داوود شجاع باشیم؟‏ (‏مزمور ۲۷)‏