به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ به نظر شما بزرگ‌ترین هدیهٔ خدا به ما چیست؟‏

آیه:‏ یو ۳:‏۱۶

عرضه:‏ در این مجلّهٔ برج دیده‌بانی توضیح داده می‌شود که چرا خدا عیسی را به زمین فرستاد تا جانش را در راه ما فدا کند و ما چگونه می‌توانیم قدردانی خود را از این عمل نشان بدهیم.‏

پادشاهی خدا چیست؟‏

سؤال:‏ ‏[روی تراکت را به مخاطبتان نشان دهید.‏] شما به این سؤال چه پاسخی می‌دهید؟‏ آیا به نظرتان پادشاهی خدا رابطه‌ای قلبی با خداست یا مفهوم نمادین دارد یا حکومتی است در آسمان؟‏

آیه:‏ دان‍ ۲:‏۴۴؛‏ اش‍ ۹:‏۶‏.‏

عرضه:‏ در این تراکت توضیح داده می‌شود که پادشاهی خدا برای ما به چه مفهوم است.‏

دعوتنامهٔ مراسم یادبود

عرضه:‏ ما مردم را به مناسبتی مهم دعوت می‌کنیم.‏ [دعوتنامه را به مخاطبتان بدهید.‏] در ۱۱ آوریل امسال میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا دور هم جمع می‌شوند که یادبود مرگ مسیح را برگزار کنند.‏ طی سخنرانی‌ای نشان داده می‌شود که مرگ عیسی چه برکاتی برای ما دارد.‏ در این دعوتنامه مکان و زمان این مراسم آمده است.‏ امیدواریم که شما هم بتوانید به جمع ما بپیوندید.‏

روش موعظهٔ شما

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید