به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۷ مارس–‏۲ آوریل

اِرْمیا ۱۲-‏۱۶

۲۷ مارس–‏۲ آوریل
 • سرود ۱۳۵ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏قوم اسرائیل یَهُوَه را از یاد برد‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۱۳:‏۱-‏۵‏—‏هرچند پنهان کردن کمربندی از کتان مستلزم تلاش فراوان بود،‏ اِرْمیا از دستورات خدا اطاعت کرد (‏jr‏-‏E‏ ۵۱ ¶۱۷‏)‏

  • ار ۱۳:‏۶،‏ ۷‏—‏اِرْمیا پس از سفری طولانی کمربند را بار دیگر یافت،‏ اما کمربند پوسیده بود (‏jr‏-‏E‏ ۵۲ ¶۱۸‏)‏

  • ار ۱۳:‏۸-‏۱۱‏—‏یَهُوَه به اِرْمیا نشان داد که اسرائیلیان به دلیل لجاجت و سرکشی‌شان دیگر نمی‌توانند با او رابطه‌ای نزدیک داشته باشند (‏jr‏-‏E‏ ۵۲ ¶۱۹-‏۲۰‏؛‏ it‏-‏۱-‏E‏ ۱۱۲۱ ¶۲‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۱۲:‏۱،‏ ۲،‏ ۱۴‏—‏پرسش اِرْمیا و پاسخ یَهُوَه چه بود؟‏ (‏jr‏-‏E‏ ۱۱۸ ¶۱۱‏)‏

  • ار ۱۵:‏۱۷‏—‏اِرْمیا چه نظری در مورد همنشین بد داشت و ما چگونه می‌توانیم او را سرمشق قرار دهیم؟‏ (‏ب۰۴ ۱/‏۵ ۲۲ ¶۱۶‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۱۳:‏۱۵-‏۲۷

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ دعوتنامهٔ یادبود و کلیپ مربوط به آن—‏راه را برای بازدید هموار کنید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ دعوتنامهٔ یادبود و کلیپ مربوط به آن—‏راه را برای دیدار بعدی هموار کنید.‏

 • گفتار:‏ ‏(‏۶ دقیقه)‏ ب۱۶/‏۳ ص ۲۹-‏۳۱‏—‏موضوع:‏ چه زمانی قوم خدا تحت اسارت بابِل بزرگ قرار گرفتند؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی