به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

۲۰-‏۲۶ مارس

اِرْمیا ۸-‏۱۱

۲۰-‏۲۶ مارس
 • سرود ۱۱۷ و دعا

 • اظهارات مقدّماتی (‏۳ دقیقه یا کمتر)‏

گنج‌هایی در کلام خدا

 • ‏«‏انسان‌ها تنها با راهنمایی‌های یَهُوَه موفق می‌شوند‏»:‏ ‏(‏۱۰ دقیقه)‏

  • ار ۱۰:‏۲-‏۵‏،‏ ۱۴،‏ ۱۵‏—‏خدایان قوم‌ها،‏ خدایانی دروغین هستند (‏it‏-‏۱-‏E‏ ۵۵۵‏)‏

  • ار ۱۰:‏۶،‏ ۷‏،‏ ۱۰-‏۱۳‏—‏برخلاف خدایان قوم‌ها،‏ یَهُوَه تنها خدای حقیقی است (‏ب۰۴ ۱/‏۱۰ ۲۰ ¶۱۰‏)‏

  • ار ۱۰:‏۲۱-‏۲۳‏—‏انسان‌ها بدون راهنمایی‌های یَهُوَه موفق نخواهند شد (‏ب۱۵ ۱/‏۱۱ ۸ ¶۱۰‏)‏

 • کندوکاو برای یافتن گوهرهای روحانی:‏ ‏(‏۸ دقیقه)‏

  • ار ۹:‏۲۴‏—‏فخر بجا چیست؟‏ (‏ب۱۳ ۱۵/‏۱ ۲۰ ¶۱۶‏)‏

  • ار ۱۱:‏۱۰‏—‏با این که سامره در سال ۷۴۰ ق.‏م.‏ سقوط کرده بود،‏ چرا اِرْمیا در این آیه به پادشاهی ده سِبط شمالی اشاره می‌کند؟‏ (‏ب۰۷ ۱/‏۴ ۹ ¶۲‏)‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس دربارهٔ یَهُوَه چه یاد گرفتم؟‏

  • از خواندن هفتگی کتاب مقدّس چه نکاتی برای خدمت موعظه یافتم؟‏

 • قرائت کتاب مقدّس:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ ار ۱۱:‏۶-‏۱۶

در خدمت موعظه بکوشید

 • دیدار اول:‏ ‏(‏۲ دقیقه یا کمتر)‏ دعوتنامهٔ یادبود و موضوع اصلی ب‌ع۱۷/‏۲—‏راه را برای بازدید هموار سازید.‏

 • دیدار مجدّد:‏ ‏(‏۴ دقیقه یا کمتر)‏ دعوتنامهٔ یادبود و موضوع اصلی ب‌ع۱۷/‏۲—‏راه را برای دیدار بعدی هموار سازید.‏

 • ادارهٔ مطالعه:‏ ‏(‏۶ دقیقه یا کمتر)‏ سخ ص ۴-‏۵ (‏مبشّر انتخاب کند که کدام تصاویر را بررسی کند.‏)‏—‏شاگرد را به مراسم یادبود دعوت کنید.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی