به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۷

 گنج‌هایی در کلام خدا | اِرْمیا ۵-‏۷

آنان از انجام دادن خواست خدا دست کشیدند

آنان از انجام دادن خواست خدا دست کشیدند

۷:‏۱-‏۴،‏ ۸-‏۱۰،‏ ۱۵

  • اِرْمیا با دلیری و شهامت،‏ گناهان و ریاکاری اسرائیلیان را برملا کرد

  • برخی از اسرائیلیان فکر می‌کردند که معبد مانند طلسمی است که آنان را در برابر دشمنانشان محفوظ می‌دارد

  • یَهُوَه گفت که تقدیم قربانی‌های متعدد گناهان را نمی‌پوشاند

نکته‌ای درخور توجه:‏ چگونه می‌توانم به گونه‌ای خدا را خدمت کنم که همواره مطابق خواست او باشد و تنها انجام یک سری مناسک مذهبی نباشد؟‏

اِرْمیا در کنار دروازهٔ خانهٔ یَهُوَه