به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

دعوت مردم به مراسم یادبود در آلبانی

جزوهٔ کار و آموزش مارس ۲۰۱۷

پیشنهادهایی برای خدمت موعظه

پیشنهادهایی برای عرضهٔ برج دیده‌بانی و توضیح این که پادشاهی خدا چیست.‏ با استفاده از این پیشنهادها،‏ یکی از نشریات را به روش خود عرضه کنید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

‏«من با تو هستم تا رهایی‌ات بخشم»‏

وقتی یَهُوَه خدا اِرْمیا را به عنوان نبی منصوب کرد،‏ او فکر می‌کرد که آمادگی پذیرش این مسئولیت را ندارد.‏ یَهُوَه چگونه به اِرْمیا اطمینان بخشید؟‏

گنج‌هایی در کلام خدا

آنان از انجام دادن خواست خدا دست کشیدند

اسرائیلیان فکر می‌کردند تقدیم قربانی‌های متعدد گناهان را می‌پوشاند.‏ اِرْمیا با دلیری و شهامت،‏ گناهان و ریاکاری آنا را برملا کرد.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

نحوهٔ استفاده از بروشور چه کسانی به خواست یَهُوَه خدا عمل می‌کنند؟‏

هدف از انتشار این بروشور آشنایی او با سازمان یَهُوَه،‏ فعالیت‌هایمان و چگونگی سازماندهی ماست.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

انسان‌ها تنها با راهنمای‌های یَهُوَه موفق می‌شوند

در اسرائیل باستان،‏ کسانی که به راهنمایی‌های یَهُوَه گردن نهادند از صلح،‏ سعادت و رفاه برخوردار شدند.‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

نحوهٔ استفاده از بروشور به سخنان خدا گوش دهید

با استفاده از تصاویر و آیات این بروشور تعالیم اصلی کتاب مقدّس را به کسانی که خواندن برایشان دشوار است،‏ بیاموزید.‏

گنج‌هایی در کلام خدا

قوم اسرائیل یَهُوَه را از یاد برد

یَهُوَه به اِرْمیا گفت که ۵۰۰ کیلومتر را طی کرده،‏ به رود فُرات برود و کمربندی از کتان را آنجا پنهان کند.‏ چرا یَهُوَه به او چنین فرمانی داد؟‏

رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به خانوادهٔ خود کمک کنید تا یَهُوَه را به یاد داشته باشند

داشتن برنامهٔ منظم و مرتب برای پرستش خانوادگی می‌تواند به خانواده‌تان کمک کند تا یَهُوَه را به یاد داشته باشند.‏ چگونه می‌توانید بر دشواری‌های پرستش خانوادگی چیره شوید؟‏