به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

پیشنهادهایی برای عرضهٔ نشریات

برج دیده‌بانی

سؤال:‏ آیا تا به حال این سخنان را شنیده‌اید؟‏

آیه:‏ یو ۳:‏۱۶

عرضه:‏ این مجلّه توضیح می‌دهد که رنج کشیدن و مرگ عیسی چه فایده‌ای برای ما دارد.‏

برج دیده‌بانی ‏(‏صفحهٔ آخر‏)‏

سؤال:‏ لطفاً به این سؤال و چند جواب رایج آن توجه کنید.‏ [سؤال اول همراه با گزینه‌های زیر آن خوانده شود.‏] پاسخ شما کدام است؟‏

آیه:‏ مت‍ ۴:‏۱-‏۴

عرضه:‏ از آنجا که ابلیس با عیسی گفتگو کرد،‏ ابلیس باید موجودی واقعی باشد،‏ نه فقط سمبل شرارت.‏ کتاب مقدّس دربارهٔ ابلیس چه می‌گوید؟‏ در این مقاله توضیح بیشتری در این باره آمده است.‏

دعوتنامهٔ یادبود

عرضه:‏ ما همهٔ مردم را به مناسبتی بسیار مهم دعوت می‌کنیم.‏ [دعوتنامه را به مخاطبتان بدهید.‏] در ۲۳ مارس،‏ میلیون‌ها نفر در سراسر جهان برای برگزاری مراسم یادبود مرگ عیسی مسیح به دور هم جمع می‌شوند.‏ در آنجا طی سخنرانی‌ای از روی کتاب مقدّس توضیح داده می‌شود که مرگ عیسی چه برکاتی برای ما به همراه آورده است.‏ در این دعوتنامه می‌توانید زمان و مکان این مراسم را بیابید.‏ لطفاً تشریف بیاورید!‏

نحوهٔ شما در عرضهٔ یکی از نشریات:‏

برای عرضهٔ نشریه‌ای به شیوهٔ خود،‏ از پیشنهادهای فوق استفاده کنید