به متن بروید

به منوی ثانوی بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

فارسی

جزوهٔ کار و آموزش  |  مارس ۲۰۱۶

 در خدمت موعظه بکوشید

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏مجلّات را به شیوهٔ خود عرضه کنید

بالا بردن مهارت‌هایمان در خدمت موعظه—‏مجلّات را به شیوهٔ خود عرضه کنید
تغییر نما
متن
تصویر

چرا این امر اهمیت دارد:‏ پیشنهادهایی که در «جزوهٔ کار و آموزش» برای عرضهٔ مجلّات آمده است،‏ فقط نمونه می‌باشند.‏ در واقع،‏ باید از کلمات خودتان استفاده کنید.‏ شاید ترجیح دهید که مجلّه را به روشی دیگر عرضه کنید یا احساس کنید که محدوده‌تان موضوعی دیگر برای مردم جالب‌تر است.‏ در این صورت،‏ پس از خواندن مجلّه،‏ بررسی پیشنهادهای داده‌شده و تماشای ویدیوهای عرضهٔ مجلّات،‏ می‌توانید خود را مطابق توصیه‌های زیر برای عرضهٔ مجلّات آماده کنید.‏

چگونه:‏

از خود بپرسید:‏ «آیا قصد دارم که یکی از پیشنهادهای داده‌شده را به کار گیرم؟‏»‏

بله

  • اولین کلمات خود را آماده کنید.‏ پس از احوال‌پرسی مرسوم،‏ دلیل دیدارتان را کوتاه بیان کنید.‏ (‏برای مثال:‏ «ما به دیدن همه می‌رویم تا .‏ .‏ .‏ »)‏

  • از قبل خودتان را آماده کنید که چگونه از مرحلهٔ سؤال به مرحلهٔ آیه یا از مرحلهٔ آیه به مرحلهٔ عرضهٔ مجلّه وارد شوید.‏ (‏نمونه:‏ برای معرفی یک آیه می‌توان گفت:‏ «جواب این سؤال را می‌توانیم در این آیه بخوانیم.‏»)‏

نه

  • از آن مجلّه،‏ موضوعی را انتخاب کنید که برای شما و ساکنین محدوده‌تان جالب است

  • سؤالی را آماده کنید که شخص را به فکر و گفتگو برمی‌انگیزاند،‏ ولی او را معذّب نمی‌سازد.‏ (‏نمونه:‏ سؤالات صفحهٔ ۲ مجلّات.‏)‏

  • آیه‌ای برای خواندن انتخاب کنید.‏ (‏اگر مجلّهٔ «بیدار شوید!‏» را عرضه می‌کنید،‏ خواندن آیه انتخابی است،‏ زیرا این مجلّهٔ برای کسانی تنظیم شده است که شناخت کمی از کتاب مقدّس دارند یا حتی به ادیان اعتماد ندارند.‏)‏

  • یک یا دو جمله آماده کنید تا به مخاطبتان توضیح دهید چگونه از خواندن آن مقاله فایده خواهد برد

در هر صورت

  • سؤالی را آماده کنید که می‌توانید هنگام دیدار مجدّد به آن جواب دهید

  • دربارهٔ آنچه می‌خواهید در دیدار بعدی بگویید،‏ یادداشت بردارید