به متن بروید

به فهرست بروید

شاهدان یَهُوَه

انتخاب زبان فارسی

 رهنمودهایی برای زندگی مسیحی

به مهمانان خوشامد بگویید

به مهمانان خوشامد بگویید

از دعوت‌شدگان به مراسم یادبود ۲۳ مارس ممکن است تقریباً ۱۲ میلیون نفر یا بیشتر در آن حضور یابند.‏ سخنرانی این مراسم که در وصف نعمت فدیه و برکات آتی آن می‌باشد،‏ حقیقتاً شهادتی چشمگیر برای مهمانان خواهد بود!‏ (‏اش‍ ۱۱:‏۶-‏۹؛‏ ۳۵:‏۵،‏ ۶؛‏ ۶۵:‏۲۱-‏۲۳؛‏ یو ۳:‏۱۶‏)‏ البته،‏ سخنران تنها کسی نیست که به مهمانان در این مناسبت ویژه شهادت می‌دهد.‏ همهٔ ما می‌توانیم صمیمانه به مهمانان خوشامد بگوییم.‏ (‏رو ۱۵:‏۷‏)‏ به چند پیشنهاد توجه کنید:‏

  • به جای این که سر جای خود بنشینید و منتظر برنامه باشید،‏ با لبخندی گرم و سلامی دوستانه به مهمانان و غیرفعالان خوشامد بگویید

  • در حالی که توجهی خاص به مهمانان خود دارید،‏ حواستان نیز به کسانی باشد که در نتیجهٔ پخش دعوتنامهٔ مراسم یادبود در آنجا حضور یافته‌اند.‏ از جدیدان تقاضا کنید تا کنار شما بنشینند.‏ همچنین کتاب مقدّس و کتاب سرود خود را با آنان سهیم شوید

  • پس از سخنرانی،‏ سعی کنید به سؤالات مهمانان جواب دهید.‏ در صورتی که باید سالن را سریع برای جماعت بعدی تخلیه کنید،‏ با آنان قرار بگذارید تا در عرض چند روز به دیدنشان بروید.‏ در صورتی که آدرس یا شمارهٔ تلفن آنان را ندارید،‏ می‌توانید چنین بگویید:‏ «دوست داشتم که نظر شما را دربارهٔ این برنامه بپرسم.‏ چطور می‌توانم با شما تماس بگیرم؟‏»‏